OPEL KARL 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL KARL 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) KARL 2015.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26256/w960_26256-0.png OPEL KARL 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
150 Jazda a obsluha
Vypnutie
StlačteCITY(MESTO): LED v
tlačidle zhasne.
Pri každom naštartovaní motora je
mestský re

Page 152 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Jazda a obsluha 151
Zadný parkovací asistent uľahčuje
parkovanie tým,že meria vzdiale-
nosť medzi vozidlom a preká

Page 153 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
152 Jazda a obsluha
Systémy asistenta
vodiča
{Varovanie
Systémy asistenta vodiča sa
vyvinuli ako podpora vodiča a nie

Page 154 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Jazda a obsluha 153
Znížte rýchlosť
Keďje tempomat aktívny, podržte
koliesko v polohe SET/-alebo ho
krátko opakovan

Page 155 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
154 Jazda a obsluha
Aktivácia
Stlačtes. Ak ste predtým aktivo-
vali tempomat, po aktivácii
obmedzovača rýchlosti sa v

Page 156 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Jazda a obsluha 155
Vypnutím zapaľovania sa deaktivuje
aj obmedzovačrýchlosti, ale
obmedzenie rýchlosti zostane
ulože

Page 157 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
156 Jazda a obsluha
Palivo
Palivo (benzínové
motory)
Použite len bezolovnatý benzín,
ktorý spĺňa európskyštandard

Page 158 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Jazda a obsluha 157
{Nebezpečenstvo
Palivo je horľavé a výbušné.
Nefajčite. Nevytvárajte otvorený
oheňalebo iskry

Page 159 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
158 Jazda a obsluha
Poznámka
Ak sa v chladnom počasí dvierka
palivovej nádrže neotvoria, zľahka
na ne poklepte. Potom

Page 160 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Starostlivosťo vozidlo 159
Starostlivosťo
vozidlo
Všeobecné informácie
Príslušenstvo a modifikácie . . . 160
Odstav