OPEL KARL 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL KARL 2016 Používateľská príručka (in Slovak) KARL 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26257/w960_26257-0.png OPEL KARL 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 101 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
100 Informačný systém
Prehľad
Ovládací panel R300 BT

Page 102 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Informačný systém 101
1.P
.Keď je napájanie vypnuté,
stlačením ho zapnete.
. Keď je napájanie zapnuté,
stlačen

Page 103 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
102 Informačný systém
9. Tlačidlá−
. V režime Radio (Rádio):
Pri krátkom stlačení sa
vyvolá uložená rozhlaso

Page 104 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Informačný systém 103
Ovládací panel R300

Page 105 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
104 Informačný systém
1.P
.Keď je napájanie vypnuté,
stlačením ho zapnete.
. Keď je napájanie zapnuté,
stlačen

Page 106 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Informačný systém 105
11.FAV(obľúbené)
Vyberte stránku s uloženými
obľúbenými kanálmi.
Diaľkové ovládanie a

Page 107 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
106 Informačný systém
R300
1.$(stlmiť)
. Stlačením
$v ktorom-
koľvek režime prehrávania
hudby zapnete alebo
vypnet

Page 108 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Informačný systém 107
Ak sa toto pripojenie odstráni,
systém automaticky vypne
napájanie.
. Keď sa obdrží alebo us

Page 109 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
108 Informačný systém
Settings (Nastavenia tónu) otvoríte
obrazovku Tone Settings (Nasta-
venia tónu).
.Otočením ME

Page 110 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Informačný systém 109
Hudba USB/iPod/Bluetooth alebo
prehrávanie zvuku z externého
vstupu (AUX)
StlačenímMEDIA(MÉDI