OPEL KARL 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL KARL 2016 Používateľská príručka (in Slovak) KARL 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26257/w960_26257-0.png OPEL KARL 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
150 Jazda a obsluha
Varovanie (pokračovanie)
.Vytiahnite kľúč zo spínača
zapaľovania. Otočte
volantom, kým nepocí

Page 152 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Jazda a obsluha 151
Výstraha
Palivá iných tried ako sú uvedené
na stránkach Palivo (pre benzí-
nové motory) a Údaj

Page 153 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
152 Jazda a obsluha
Brzdy
Brzdový systém sa skladá z dvoch
nezávislých brzdových okruhov.
Ak dôjde k poruche v niekt

Page 154 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Jazda a obsluha 153
Parkovacia brzda
{Varovanie
Vždy pevne zatiahnite parkovaciu
brzdu bez použitia uvoľňovacieho
tlač

Page 155 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
154 Jazda a obsluha
Podvozkové systémy
Systém regulácie
preklzu (TCS)
Systém ovládania pohonu (TC) je
súčasťou sys

Page 156 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Jazda a obsluha 155
výkon motora a kolesá vozidla sa
budú individuálne brzdiť. Výrazne
sa tým zlepší jazdná stabi

Page 157 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
156 Jazda a obsluha
Aktivácia
Stlačte tlačidlo„CITY“(MESTO),
keď motor beží. Systém pracuje od
nulovej rýchlost

Page 158 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Jazda a obsluha 157
Systém detekcie
objektov
Parkovací asistent (zadný
parkovací asistent)
{Varovanie
Je to vodič, kto

Page 159 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
158 Jazda a obsluha
Výstraha
Výkon systému sa zníži, ak je
zakrytý napr.ľadom alebo
snehom.
Výkon systému parkovac

Page 160 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Jazda a obsluha 159
Aktivácia
Zrýchlite na požadovanú rýchlosťa
otočte kolieskom do polohy SET/-,
aktuálna rýchlos