Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech)

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 3008 Hybrid 4 2017 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/10725/w960_10725-0.png Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech)

Page 31 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 29
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Systém 
autodiagnostiky 
motorubliká.
Závada řídicího systému motoru. Hrozí riziko poškození katalyzátoru.
Nechejte systém ověřit v serv

Page 32 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 30
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
KontrolkaStavPříčina Akce/Doporučení
AdBlue
® 
(naftový motor 
BlueHDi) svítí nepřerušovaně 
po zapnutí zapalování, 
doprovázená zvuk

Page 33 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 31
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
KontrolkaStavPříčina Akce/Doporučení
+
+ Systém pro 
snižování emisí 
SCR 
(naftový motor 
BlueHDi)
svítí nepřerušovaně 
po zapnutí z

Page 34 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 32
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Ukazatel teploty chladicí kapaliny
Ihned zastavte vozidlo a přitom dbejte na 
b ezpečnost.
Před vypnutím motoru několik minut vyčkejte.
Při b

Page 35 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 33
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Ukazatel údržby
Do příští prohlídky zbývá ujet 
více než 3 000 km
Při zapnutí zapalování se na přístrojové desce 
nezobrazí žádn

Page 36 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 34
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Lhůta servisní prohlídky překročena
Při zapnutí zapalování systém vydá výstrahu 
pro upozornění na překročení lhůty pro 
provedení

Page 37 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 35
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Vynulování ukazatele údržbyJestliže musíte po této operaci 
odpojit autobaterii vozidla, nejprve 
vozidlo zamkněte a vyčkejte alespoň 
5 mi

Page 38 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 36
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Ukazatel množství 
motorového oleje*
Správné množství oleje
Je signalizován hlášením „Oil level incorrect“ 
(Nesprávné množství ole

Page 39 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 37
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Ukazatele dojezdové vzdálenosti s AdBlue®
Tyto ukazatele dojezdové vzdálenosti jsou 
přítomné pouze u
 verzí vozidel s  naftovým 
motorem

Page 40 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 38
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Dojezdová vzdálenost mezi 0 a 600 km
I hned po zapnutí zapalování bliká kontrolka 
AdBlue, doprovázená zvukovým signálem 
a
 zobrazením hl