OPEL KARL 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL KARL 2016 Používateľská príručka (in Slovak) KARL 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26257/w960_26257-0.png OPEL KARL 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 61 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
60 Prístroje a ovládacie prvky
Vyhrievaný volant
Vyhrievanie sa aktivuje stlačením
tlačidla
A. Aktivácia sa signaliz

Page 62 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Prístroje a ovládacie prvky 61
Stierač/ostrekovač
čelného skla
Stierač čelného skla
2 :Stály beh stieračov, vyso

Page 63 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
62 Prístroje a ovládacie prvky
Zatlačte páčku. Kvapalina ostreko-
vača sa rozstriekne na zadné okno
a stieračurobí

Page 64 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Prístroje a ovládacie prvky 63
Napájacie zásuvky
12 V napájacia zásuvka je v
stredovej konzole.
Neprekračujte maxim

Page 65 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
64 Prístroje a ovládacie prvky
Počítadlo kilometrov
Dolný riadok zobrazuje zazname-
nanú vzdialenosťv km.
Denné po

Page 66 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Prístroje a ovládacie prvky 65
Ak je hladina v nádrži nízka,
kontrolka
.svieti. Ak kontrolka
bliká, okamžite doplňt

Page 67 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
66 Prístroje a ovládacie prvky
Ukazovatele na prístrojovej doske

Page 68 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Prístroje a ovládacie prvky 67
Ukazovatele na stredovej
konzole
Prehľad
G:Kontrolka ukazovateľa smeru
0 69ii.
>:Pripome

Page 69 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
68 Prístroje a ovládacie prvky
Teplomer chladiva motora
Zobrazuje teplotu chladiacej
kvapaliny.
Naľavej strane: Prevádz

Page 70 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Prístroje a ovládacie prvky 69
StlačtePONUKA na výber ponuky
Informácie o vozidle.
Pre výber Zostávajúca životnos