Hyundai H350 2016 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Hyundai H350 2016 Instrukcja Obsługi (in Polish) H350 2016 Hyundai Hyundai https://www.carmanualsonline.info/img/35/14883/w960_14883-0.png Hyundai H350 2016 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Page 1 of 446

Hyundai H350 2016  Instrukcja Obsługi (in Polish) Instrukcja obsługi
Hyundai H350

Page 2 of 446

Hyundai H350 2016  Instrukcja Obsługi (in Polish) Instrukcja ta powinna być traktowana jako integralna część samochodu i w przypadku odsprzedaż\
y pojazdu 
przekazywana wraz z nim następnemu właścicielowi.
IDENTYFIKATOR WŁAŚCICIELA
Adres pi

Page 3 of 446

Hyundai H350 2016  Instrukcja Obsługi (in Polish) INSTRUKCJA OBSŁUGI
Użytkowanie
Przeglądy i czynności obsługowe
Dane techniczne
Wszystkie informacje zawarte w  niniejszej Instrukcji obsługi są aktualne na dzień jej 
wydania. Firma Hyundai z

Page 4 of 446

Hyundai H350 2016  Instrukcja Obsługi (in Polish) W2
Nie modyfikować pojazdu. Modyfikacje mogą wpływać negatywnie na jego trwałość i/lub bezpieczeństwo. 
Wprowadzenie modyfikacji może również stanowić naruszenie warunków gwarancji, obejm

Page 5 of 446

Hyundai H350 2016  Instrukcja Obsługi (in Polish) Niniejsza instrukcja zawiera fragmenty zatytułowane „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, „OSTRZEŻENIE”, „OSTROŻNIE” 
i „UWAGA”. Znaczenie tych tytułów jest następujące: 
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄ

Page 6 of 446

Hyundai H350 2016  Instrukcja Obsługi (in Polish) WSTĘP
Dziękujemy za zakup pojazdu marki Hyundai. Witamy w rosnącym gronie użytkowników naszych pojazdów i gratulujemy wyboru! Jesteśmy 
przekonani, że połączenie elegancji i najnowocześn

Page 7 of 446

Hyundai H350 2016  Instrukcja Obsługi (in Polish) W5
Dążymy do tego, by eksploatacja pojaz-
du marki Hyundai sprawiała jak najwię-
cej satysfakcji. Niniejsza Instrukcja obsługi 
może być w  tym pomocna. Dlatego zde-
cydowanie zalecamy uważn

Page 8 of 446

Hyundai H350 2016  Instrukcja Obsługi (in Polish) W6
UWAGA
Fragmenty zatytułowane „UWAGA” 
przedstawiają sytuacje, w  których — 
w  przypadku zlekceważenia ostrzeżenia 
— może dojść do uszkodzenia pojazdu.
Silnik wysokoprężny
Olej

Page 9 of 446

Hyundai H350 2016  Instrukcja Obsługi (in Polish) W7
Biodiesel 
W  pojeździe można używać dostępnej na 
rynku mieszanki paliwowej „Biodiesel B7” 
— pod warunkiem, że nie zawiera ona 
więcej niż 7% tzw. biodiesla i  że spełnia 
norm

Page 10 of 446

Hyundai H350 2016  Instrukcja Obsługi (in Polish) W8
Podobnie jak w innych pojazdach tego typu, 
technika jazdy niedostosowana do jego 
specyfiki może spowodować utratę kontroli 
nad pojazdem, wypadek, przewrócenie się 
pojazdu na bok lub na da
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 450 next >