OPEL KARL 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL KARL 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) KARL 2015.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26256/w960_26256-0.png OPEL KARL 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 171 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
170 Starostlivosťo vozidlo
Zadné svetlá
Zadné svetlá, smerovky,
brzdové svetlá a svetlo pri
cúvaní
1. Odskrutkujte

Page 172 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Starostlivosťo vozidlo 171
5. Vytiahnitežiarovku. Zľahka
zatlačte žiarovku do objímky,
otočte ju proti smeru hodino-

Page 173 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
172 Starostlivosťo vozidlo
3. Vytiahnitežiarovku z držiaka
žiarovky a vymeňte ju.
4. Vložte držiak žiarovky a otoč

Page 174 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Starostlivosťo vozidlo 173
2. Vytiahnitežiarovku.
3. Vložte novú žiarovku.
4. Nainštalujte lampu.
Osvetlenie prístro

Page 175 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
174 Starostlivosťo vozidlo
Pinzeta na poistky
Pinzeta na poistky sa môže nachá-
dzaťv poistkovej skrinke v
motorovom p

Page 176 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Starostlivosťo vozidlo 175
ŜŦ. Obvod
1 Západka zadných výklopných dverí 2
–
3 Zadné odhmlievanie
4 Ohrievač von

Page 177 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
176 Starostlivosťo vozidlo
33 Diaľkové svetlo vľavo
34 Diaľkové svetlo vpravo
35–
36 Motor zadného stierača
37 Ľ

Page 178 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Starostlivosťo vozidlo 177
3 Prístrojový panel
4 Riadiaci modul prevodovky
s plynule meniteľným
prevodom
5 Rádio
6 Ri

Page 179 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
178 Starostlivosťo vozidlo
43 Modul HVAC
44 Vyhrievaný volant
45 Riadiaci modul pre
karosériu 2 (CVT stop a
štart)Nára

Page 180 of 227

OPEL KARL 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 -
CRC - 5/8/15
Starostlivosťo vozidlo 179
Kolesá a pneumatiky
Stav pneumatík, stav kolies
Hrany prechádzajte pomaly a, ak je
to možn