CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) JUMPER SPACETOURER 2018 CITROEN CITROEN https://www.carmanualsonline.info/img/9/45038/w960_45038-0.png CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

Page 31 of 400

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 29
Ponastavitev indikatorja vzdrževanja
Indikator vzdrževanja je treba ponastaviti po 
vsakem izvedenem servisnem pregledu.
Če ste ser visni pregled na vozilu izvedli sami, 
izklopite kontakt:F
 
P

Page 32 of 400

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 30
Preverjanje nivoja
Po nekaj minutah vožnje se temperatura in 
pritisk v hladilnem krogotoku dvigneta.
Če želite doliti hladilno tekočino:
F 
p
 očakajte najmanj eno uro, da se motor 
ohladi,
F

Page 33 of 400

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 31
Indikatorji avtonomije 
tekočine AdBlue®
Ko je dosežena rezer va AdBlue® ali v 
primeru zaznane napake v delovanju 
protionesnaževalnega sistema SCR, vas na 
to ob vključitvi kontakta opozori

Page 34 of 400

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 32
Posoda za aditiv AdBlue® je prazna: zakonsko 
zahtevan sistem proti zagonu preprečuje zagon 
motorja.
Da bi lahko motor ponovno zagnali, 
morate v rezer voar obvezno doliti najmanj 
4
 
litre adi

Page 35 of 400

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 33
Števci prevoženih 
kilometrov
Število vseh in dnevno prevoženih kilometrov 
se za trideset sekund prikaže ob izključitvi 
kontakta, ob odprtju voznikovih vrat ter ob 
zaklepanju in odklepanju

Page 36 of 400

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 34
F Jakost svetlobe nastavite s pritiskanjem puščic ali s 
premikanjem kurzorja.
F
 
P
 ritisnite na » Confirm« za 
shranjevanje in izhod iz menija.
Potovalni računalnik
Prikazani podatki o tren

Page 37 of 400

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 35
- Zavihek poti 1 vključuje 
naslednje podatke:
•
 
p
 ovprečno hitrost,
•
 
p
 ovprečno porabo goriva,
•
 
p
 revoženo razdaljo za pr vo pot.
Glede na opremljenost vozila je lahko na vol

Page 38 of 400

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 36
Trenutna poraba
(l/100 km, ali km/l)
P odatek preračunan glede na 
zadnje sekunde porabe.
Podatek se prikaže pri hitrosti nad 
30
 
km/h.
Povprečna poraba
(l/100 km, ali km/l)
I zračunana od za

Page 39 of 400

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 37
Z CITROËN Connect Radio
F Izberite meni Settings (Nastavitve).F 
I
 zberite »Date and time (Datum 
in ura)«.
F
 
I
 zberite » Date (Datum) « ali »Time (Ura) «.
F
 
Iz
 berite formate prikaz

Page 40 of 400

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 38
Ključ
S ključem lahko preko ključavnice centralno 
odklepamo in zaklepamo vozilo.
Z njim lahko tudi odpiramo in zapiramo čep 
rezer voarja za gorivo in zaženemo ali ustavimo 
motor.
Ključ z d