CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) JUMPER SPACETOURER 2018 CITROEN CITROEN https://www.carmanualsonline.info/img/9/45038/w960_45038-0.png CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian)

Page 41 of 400

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 39
Z daljinskim upravljalnikom in 
električnimi stranskimi drsnimi 
vrati
F Za odklepanje vozila in odpiranje tudi stranskih 
vrat zadržite pritisk na ta 
gumb, dokler se vrata ne 
odprejo.
Odklepan

Page 42 of 400

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 40
Dodatno zaklepanje
Ko je vozilo dodatno zaklenjeno, notranje 
in zunanje ročice na vratih ne delujejo.
Prav tako ne deluje gumb za ročno 
upravljanje centralnega zaklepanja.
Ko je vozilo dodatno

Page 43 of 400

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 41
Pomožno stikalo
Zaklepanje voznikovih vrat
F Vstavite ključ v ključavnico in ga zavrtite proti zadnjemu delu vozila.
Odklepanje
F Vstavite ključ v ključavnico in ga zavrtite proti sprednjemu d

Page 44 of 400

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 42
Odklepanje
Uporabite notranjo ročico za odpiranje.
Zaklepanje stranskih drsnih 
vrat
F Prepričajte se, da električni mehanizem za varnost otrok ni aktiviran, če je vaše vozilo z 
njim opremlje

Page 45 of 400

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 43
F Obrnite ključ v položaj 2 (vključen 
kontakt) .
F
 
I
 zključite kontakt in izvlecite ključ iz 
kontaktne ključavnice.
Daljinski upravljalnik ponovno deluje.
Zamenjava baterije
Če je bate

Page 46 of 400

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 44
Odklep potrdijo smerniki, ki ob tem 
približno dve sekundi hitro utripajo.
Sočasno se razpreta zunanji vzvratni 
ogledali, kar je odvisno od različice.
Zaklepanje
F Za popolno zaklepanje vozila

Page 47 of 400

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 45
Zadržan pritisk na ta gumb 
omogoča zapiranje stekel, če je 
vaše vozilo s tem opremljeno. 
Zapiranje se ustavi, ko spustite 
gumb.Prepričajte se, da noben predmet ali 
oseba ne ovira pravilne

Page 48 of 400

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 46
Funkcijo zapiranja in odpiranja vzvratnih 
ogledal z daljinskim upravljalnikom lahko 
izključijo v prodajni mreži CITROËN ali v 
usposobljeni servisni delavnici.
Iz varnostnih razlogov (otroci v

Page 49 of 400

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 47
S krilnimi vratiS prtljažnimi vrati
Odklepanje označuje nekajsekundno 
utripanje smernih kazalnikov.
Glede na različico vašega vozila se 
razprejo zunanja vzvratna ogledala in 
izklopi alarmna

Page 50 of 400

CITROEN JUMPER SPACETOURER 2018 Navodila Za Uporabo (in Slovenian) 48
Zaklepanje
F Za popolno zaklepanje vozila, z daljinskim 
upravljalnikom v območju prepoznavanja A , 
s prstom pritisnite na oznako na eni od kljuk 
prednjih vrat ali drsnih stranskih vrat.
V prim