OPEL KARL 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL KARL 2016 Používateľská príručka (in Slovak) KARL 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26257/w960_26257-0.png OPEL KARL 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 71 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
70 Prístroje a ovládacie prvky
Bliká
Po rozbehnutí vozidla, ak je
odopnutý bezpečnostný pás.
Zapnutie bezpečnostn

Page 72 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Prístroje a ovládacie prvky 71
Rozsvieti sa pri zapnutí zapaľovania
a krátko po naštartovaní motora
zhasne.
Rozsviet

Page 73 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
72 Prístroje a ovládacie prvky
Kontrola radenia
Keďsa odporúča preradenie na
vyšší prevodový stupeň z dôvodov
ú

Page 74 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Prístroje a ovládacie prvky 73
Kontrolka vypnutia
systému regulácie
preklzu (TCS)
i
svietižlto.
Systém je deaktivovan

Page 75 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
74 Prístroje a ovládacie prvky
{Varovanie
Ak motor nebeží, budete musieť
pri brzdení a riadení vyvinúťoveľa
väč

Page 76 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Prístroje a ovládacie prvky 75
Kontrolka zadných svetiel
;
svieti zeleno.
Vonkajšie osvetlenie svieti
0
Ovládacie prvk

Page 77 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
76 Prístroje a ovládacie prvky
Niektoré zo zobrazených funkcií sa
líšia podľa toho,či s vozidlom
jazdíte alebo č

Page 78 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Prístroje a ovládacie prvky 77
Pre obsluhu palubného počítača
otočte nastavovacím kolieskom v
páčke ukazovateľa

Page 79 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
78 Prístroje a ovládacie prvky
Poznámka
Palubný počítačje doplnkovým
zariadením. Hodnoty, ktoré zobra-
zuje, sa m

Page 80 of 234

OPEL KARL 2016  Používateľská príručka (in Slovak) OPEL Karl Owner Manual (GMK-Localizing-EU LHD-9231167) - 2016 - crc -
9/9/15
Prístroje a ovládacie prvky 79
Poznámka
Priemerná rýchlosť, vzdialenosť,
ktorú je možné prejsťna zvyšné
palivo