Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech)

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 3008 Hybrid 4 2017 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/10725/w960_10725-0.png Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech)

Page 11 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 9
3008-2_cs_Chap00b_vue-ensemble_ed01-2016
Charakteristiky - Údržba
Autobaterie 332-335
Režim úspory el. energie 2 90
Úplné vyčerpání paliva u vozidla 
s
 
naftovým motorem
 
3

08
AdBlue

Page 12 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 3008-2_cs_Chap00c_eco-conduite_ed01-2016
10
Optimalizujte používání převodovky 
vozidla
Je-li vozidlo vybaveno mechanickou převodovkou, rozjíždějte se 
pozvolna a co nejdříve řaďte vyšš

Page 13 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 3008-2_cs_Chap00c_eco-conduite_ed01-2016
11
Omezujte příčiny zvýšené spotřeby
Rozložte hmotnost nákladu rovnoměrně na celé vozidlo; nejtěžší 
zavazadla umístěte na podlahu zavazadlov

Page 14 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 12
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Digitální přístrojová deska ve zvýšené poloze
Digitální přístrojová deska
Představení zde níže odpovídá režimu 
zobrazení „DIAL

Page 15 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 13
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Zobrazování
Trvale zobrazované informace
Bez ohledu na zvolený typ zobrazování 
přístrojová deska vždy zobrazuje:
- 
n
 a stálých polohác

Page 16 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 14
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Volba režimu zobrazování
Pro změnu režimu zobrazování na přístrojové 
desce:
F 
o
 táčejte otočným ovladačem umístěným 
na levé str

Page 17 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 15
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Pro nastavení parametrů režimu zobrazování 
„PERSONAL“ (Osobní nastavení) a volbu 
informací k zobrazení v nastavitelných zónách 
na p

Page 18 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 16
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
Kontrolky
Po zapnutí zapalování
Po zapnutí zapalování vozidla se na přístrojové 
desce rozsvítí některé výstražné kontrolky na 
dobu n

Page 19 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 17
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
KontrolkaStavPříčina Akce/Doporučení
Směrová světla 
vlevo bliká a
 zní zvukový 
signál. Ovladač světel byl přepnut směrem 
dolů.
Sm

Page 20 of 566

Peugeot 3008 Hybrid 4 2017 Návod k obsluze (in Czech) 18
3008-2_cs_Chap01_instruments-de-bord_ed01-2016
KontrolkaStavPříčina Akce/Doporučení
Žhavení 
naftového 
motoru svítí nepřerušovaně. Při zapnutí zapalování 
prostřednictvím spína
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 570 next >